අනුග්‍රාහකත්වය

අලුත් දැන්වීමක් පලකරන්න

ජොබ් ගැන,ඕන දෙයක් විකුණගන්න, ඕනෙම දැන්වීමක් නොමිලේ පලකරන්න.වචන 75ට වැඩි දැන්වීම් නොමිලේ ෆෙස්බුක් ඇඩ්වටයිස් කරලත් දෙනවා බ්රෝ!

අවශය දේ සොයන්න

ඔබට අවශය ඕන දෙයක් ඉක්මනට මිලදී ගන්න,සොයාගන්න ,ශෙයාර් කරන්න,කමන්ට් කරන්න,විස්තර දැනගන්න දැන්ම බ්රෝඉන්ෆො ඇඩ්ස් බලන්න බ්රෝ!

error: මෙය broinfo.com වෙබ් අඩවිය සතු බුද්ධිමය දේපලකි. අවසරයකින් තොරව කොපි කිරිම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්.